logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Administrator Danych Osobowych

Drukuj

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie  przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Tel. nr 413646263, : Piotr Zieliński