logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Dla wszystkich Świadczeniodawców

18.09.2018
Przedłużenie terminu zgłaszania danych dot. etatów pielęgniarek i położnych – stan na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Informacja

14.09.2018
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2018

Komunikat dla świadczeniodawców

12.09.2018
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

12.09.2018
Komunikat dotyczący zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

Komunikat dotyczący wszystkich świadczeniodawców

11.09.2018
Informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych (zmiana zakresu zbieranych i przetwarzanych informacji koniecznych do wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych)
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19