logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący odwołania postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

15.05.2018
Odwołanie postępowania świadczenia udzielane w dentobusie

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

15.05.2018
W sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

15.05.2018
W sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia, nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki
1    14  15  16  17  18  19  20  21  22