logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

11.02.2008
Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe.

Komunikat dla świadczeniodawców

08.02.2008
Ogłoszenie w przedmiociezmiany załączników do umowy o udzielanieświadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat dla świadczeniodawców

07.02.2008
Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Profilaktyczne Programy Zdrowotne w roku 2007.

Komunikat dla świadczeniodawców

07.02.2008
Komunikat dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dotyczący realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Komunikat dla świadczeniodawców

05.02.2008
Informacje o zasadach podpisywania ugóddotyczących świadczeń wykonanych ponad limity zawarte w umowach na 2007

Komunikat dla świadczeniodawców

05.02.2008
Informacja o zmianie terminu składania ofert na udzielanie świaczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane.
1    262  263  264  265  266  267  268  269  270    272