logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

15.05.2017
Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych

Komunikat dla świadczeniodawców

15.05.2017
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Komunikat dla świadczeniodawców

15.05.2017
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Komunikat dla świadczeniodawców

12.05.2017
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie program badań prenatalnych

Komunikat dla pacjentów

12.05.2017
Komunikat dotyczący przyjmowania osób ubezpieczonych w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 13.05.2017 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

12.05.2017
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    33