logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

19-05-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że:

 1. Postanowieniem z dnia 16.05.2014 (znak GIF-N-ZJP-4350/22-2/ML/14) roku wydanym na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), Główny Inspektor Farmaceutyczny, postanawia sprostować oczywistą omyłkę w decyzji nr 22/WC/2014 z dnia 29.04.2014 r.  znak: GIF-N-ZJP-4350/22/ES/14, wycofującej z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

  NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS, roztwór do infuzji, 9 mg/ml, butelka 250 ml
  numer serii: 15HA708W1, data ważności: 12.2016
  podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

  zastępując opakowanie: butelka 250 ml

  prawidłową nazwą opakowania: pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem 250 ml

  Treść postanowienia

 2. Postanowieniem z dnia 16.05.2014 (znak GIF-N-ZJP-4350/25-1/ML/14) roku wydanym na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), Główny Inspektor Farmaceutyczny, postanawia sprostować oczywistą omyłkę w decyzji nr 25/WC/2014 z dnia 13.05.2014 r.  znak: GIF-N-ZJP-4350/25/ML/14, wycofującej z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

  NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS, roztwór do infuzji, 9 mg/ml, butelka 100 ml
  numer serii: 15HA703U1, data ważności: 12.2016
  numer serii: 15HA707U1, data ważności: 12.2016
  NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS, roztwór do infuzji, 9 mg/ml, butelka 250 ml
  numer serii: 15HA709W1, data ważności: 12.2016
  podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

  zastępując opakowanie: butelka 100 ml, 250 ml

  prawidłową nazwą opakowania: pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem 100 ml, 250 ml

  Treść postanowienia


Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności