logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

15-05-2014

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert
w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 15 maja 2014 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – dot.:

  • Leczenie choroby Gaucher'a typu I.
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka
  • Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 01-07-2014 r.

Cena oczekiwana za punkt wynosi:

PROGRAM LEKOWY – Leczenie choroby Gaucher'a typu I – 52,00zł

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie choroby Gaucher'a typu I. – 1,00zł

PROGRAM LEKOWY – Leczenie zaawansowanego raka żołądka – 52,00zł

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie zaawansowanego raka żołądka – 1,00zł

PROGRAM LEKOWY – Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A – 52,00zł

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A – 1,00zł

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.


Dział Programów Lekowych, Refundacji i Rozliczeń
Wszystkie aktualności