logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

14-01-2013
Komunikat

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż od 1.01.2013r. uruchomiony został system eWUŚ, umożliwiający elektroniczne sprawdzanie uprawnień pacjentów do świadczeń gwarantowanych. Możliwość elektronicznego potwierdzania uprawnień pacjentów nie dotyczy osób posiadających ubezpieczenie w innym kraju UE/EFTA. Oznacza to, że każdorazowo po sprawdzeniu w systemie eWUŚ pokaże się dla nich „czerwony ekran”. Obowiązkowo należy zweryfikować uprawnienia takiego pacjenta na podstawie przedstawionego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń i dołączyć kserokopię tego dokumentu do rachunku. W przypadku tej grupy pacjentów niedopuszczalne jest uzyskanie wyłącznie pisemnego oświadczenia o posiadaniu uprawnień. Wynika to z faktu, iż NFZ nie posiada danych o ubezpieczeniu pacjentów z innych krajów, w związku z czym przy braku kserokopii dokumentu uprawniającego niemożliwe staje się zwrócenie się z roszczeniem finansowym do właściwego kraju.

Szczegółowy sposób postępowania w przypadku weryfikowania uprawnień pacjentów z UE/EFTA został opisany w poradniku „eWUŚ w rejestracji” .
Wszystkie aktualności