logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla pacjentów

13-07-2016

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Istnieje grupa osób ubezpieczonych mających dodatkowe uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia (jak np. tańsze czy darmowe leki, przyjęcia bez kolejki , itp.). Należą do nich:

OSOBY O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DZIECI I MŁODZIEŻ DO UKOŃCZENIA 26. ROKU ŻYCIA

KOBIETY W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

INWALIDZI WOJENNI

MAŁŻONKOWIE INWALIDÓW WOJENNYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH POZOSTAJĄCY NA ICH WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU ORAZ WDOWY I WDOWCY PO POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH I ZMARŁYCH INWALIDACH WOJENNYCH ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH, UPRAWNIENI DO RENTY RODZINNEJ

INWALIDZI WOJSKOWI

KOMBATANCI

OSOBY REPRESJONOWANE

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBY REPRESJONOWANE Z POWODÓW POLITYCZNYCH

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

OSOBY UZALEŻNIONE OD ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

OSOBY ZAKAŻONE WIRUSEM HIV

OSOBY CHORE NA GRUŹLICĘ

OSOBY PRACUJĄCE W ZAKŁADACH PRODUKUJĄCYCH WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

UPRAWNIENI ŻOŁNIERZE LUB PRACOWNICY WOJSKA W ZAKRESIE LECZENIA URAZÓW LUB CHORÓB NABYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA W ZAKRESIE LECZENIA URAZÓW

WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŻOŁNIERZE ZASTĘPCZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYMUSOWO ZATRUDNIANI W KOPALNIACH WĘGLA, KAMIENIOŁOMACH, ZAKŁADACH RUD URANU I BATALIONACH BUDOWLANYCH

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI

ZASŁUŻENI DAWCY PRZESZCZEPU

DAWCY PRZESZCZEPU

OSOBY POWYŻEJ 75. ROKU ŻYCIA. (75+)

OSOBY DEPORTOWANE DO PRACY PRZYMUSOWEJ LUB OSADZONE W OBOZACH PRACY PRZEZ III RZESZĘ I ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Źródło: Sekcja do spraw Służb Mundurowych oraz Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego
Wszystkie aktualności