logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

14-06-2017

Zaproszenie AOTMiT do udziału w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne.

Na podstawie art.311c ust.4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2014 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm)

Prezes Agencji Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zostaną zawierane umowy o współpracy bieżącej w zakresie  przygotowanie i przekazywanie Agencji danych  niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej oraz z którymi Agencja nawiąże współpracę w zakresie opracowywania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunków kosztów oraz współpracy przy współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” – http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku - od 12 czerwca 2017 roku.

Źródło: Rzecznik Prasowy
Wszystkie aktualności