logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

20-07-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców
realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie informuje, iż począwszy od dnia 21 lipca 2017 roku od godz. 9.00 Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach świadczeń:

 • leczenie stomatologiczne,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • profilaktyczne programy zdrowotne,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • opieka paliatywna i hospicyjna,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 • świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane

będą mogli podpisywać i odbierać pisemne wersje umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także aneksów odzwierciedlających przedłużenie obowiązywania umów.

Umowy i aneksy będą wydawane w pokoju 111 w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Jana Pawła II 9 w Kielcach od godz. 9.00 do godz. 16.00.

Dla zapewnienia szybkiego i sprawnego procesu podpisywania dokumentów prosimy, aby Każdy Świadczeniodawca pamiętał swój kod w systemie KS-SIKCH (5-cyfrowa liczba w numerze umowy np. 13-SOK11-11-01931-003).

W przypadku świadczeniodawców, którzy posiadają umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń:

 • leczenie szpitalne

odbiór aneksów będzie odbywał się w pokoju 119.

Prosimy o osobisty odbiór dokumentów. W przypadku, gdy Świadczeniodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika, prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa do reprezentowania Świadczeniodawcy w zakresie podpisywania i odbioru aneksów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Niniejsze pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania Świadczeniodawcy wynika z ważnego wpisu we właściwym rejestrze.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ jednoczenie przypomina, iż brak podpisania umów i aneksów uniemożliwi po stronie Świadczeniodawcy rozliczenie świadczeń za miesiąc lipiec 2017 r.


Źródło: Dział Obsługi Umów
Wszystkie aktualności