logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

09-11-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina, że §3 ust.1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z późniejszymi zmianami) w wyniku zmiany dokonanej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych nakłada na świadczeniodawców obowiązek gromadzenia i przekazywania danych o osobie kierującej wykonaniem operacji lub zabiegu. W konsekwencji wprowadzonej zmiany świadczeniodawca, w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym przekazuje dodatkowo identyfikator osoby kierującej wykonaniem tej operacji albo zabiegu, na który składa się:

  1. numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu – numer PESEL,
  2. kod przynależności do danej grupy zawodowej, określony w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;”.

Konieczność przekazywania tych danych dotyczy także operatora wykonującego procedury operacyjne dotyczące wariantów procedur wysokospecjalistycznych.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina również, że poprawność przekazywanych przez świadczeniodawców danych jest badana przez reguły walidacyjne i weryfikacyjne.

 

Źródło: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń
Wszystkie aktualności