logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

13-11-2017

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki w sprawie konieczności aktualizacji konta w Systemie Numerowania Recept Lekarskich i złożenia wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept

 

Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że osoba uprawniona (lekarz, lekarz-dentysta, felczer), która:

- do końca 2016 roku miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w ramach udzielanych usług komercyjnych oraz pro auctore i pro familiae

oraz jednocześnie

- posiadała dostęp do Systemu Numerowania Recept Lekarskich umożliwiającego pobieranie zakresów numerów recept przez internet

ma przygotowaną przez NFZ ułatwioną procedurę pozwalającą na potwierdzenie utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, którą należy wykonać do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w przypadku nieprzekazania przez osobę uprawnioną:

1. Wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept (wyłącznie elektronicznie)

oraz

2. Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept (elektronicznie

i w wersji papierowej)

uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany. Od wyżej wskazanego terminu, każda osoba uprawniona do wystawiania recept, zgłaszająca się do oddziału wojewódzkiego Funduszu, w celu otrzymania dostępu do systemu informatycznego NFZ i uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, będzie miała obowiązek przejść procedurę taką jak lekarz, który nigdy nie posiadał dostępu do systemu SNRL. Wiąże się to z obowiązkowym osobistym stawiennictwem w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

oraz przygotowaniem kompletu dokumentów (prawo wykonywania zawodu lekarza, dokumenty potwierdzające specjalizację, księga rejestrowa).

Aby uniknąć niedogodności powtórnego ubiegania się o dostęp do Portalu NFZ

oraz uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby, które miały z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki zaleca się dotrzymanie terminu złożenia wymienionych wniosków do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Oba wnioski są dostępne do wypełnienia na Portalu Personelu. Po wypełnieniu w systemie wnioski należy przekazać w formie elektronicznej do Funduszu i, dodatkowo, wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept należy wydrukować, podpisać, opatrzyć pieczątką imienną i złożyć w Świętokrzyskim Oddziale NFZ lub przesłać pocztą.

Miejsce przekazywania dokumentów w postaci papierowej:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

Komunikat nie dotyczy lekarzy udzielających świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – zatrudnionych w placówkach posiadających umowę z Funduszem na udzielanie świadczeń.

 

Źródło:
Wydział Gospodarki Lekami – 41 36 46 293, 41 36 46 176, 41 36 46 179.

 

Wszystkie aktualności