logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: POZ

02-07-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 29-06-2018r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c czerwiec 2018r. (szósty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 czerwca 2018r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Ponadto Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dane dotyczące liczby świadczeniobiorców na liście, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, będą potwierdzane przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, w terminach do dnia 7. stycznia i dnia 7. lipca, pisemną informacją sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do umowy.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-246, Dział Lecznictwa Otwartego.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności