logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

16-11-2018

W związku z koniecznością aneksowania umów na rok 2019 Świętokrzyski OW NFZ zobowiązuje wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne do wypełnienia zawartych poniżej zaleceń,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2018 r.

Należy:

  • Sprawdzić czy potencjał w obowiązujących umowach nie uległ zmianie. 
  • Wyjaśnić/poprawić wszystkie elektroniczne wnioski o dokonanie zmian ocenione przez Oddział negatywnie.
  • W odniesieniu do wszystkich danych obejmujących rok 2018 - przedłużyć okres obowiązywania harmonogramów pracy miejsc udzielania świadczeń/komórek organizacyjnych, harmonogramów pracy personelu i dostępności sprzętu/zasobów przynajmniej do dnia 31.12.2019 r. lub na czas nieokreślony.
  • W przypadku, gdy okres obowiązywania umów z podwykonawcami kończy się 31.12.2018 r. – zawrzeć nowe umowy lub aneksy do umów i wyegzekwować od podwykonawców zarejestrowanie w systemie SZOI, a następnie przesłać do Oddziału „Wniosek o wprowadzenie zmian w wykazie podwykonawców” wg obowiązującego wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.nfz-kielce.pl (zakładka „dla Świadczeniodawców” - „pliki do pobrania”) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie (umowa lub aneks). Powyższe wymaga sprawdzenia nie tylko wersji papierowych, ale i sposobu ich zarejestrowania przez podwykonawców w portalu SZOI. Zakresy usług oraz daty obowiązywania umów zarejestrowane w Portalu SZOI muszą być zgodne z datami ujętymi w wersji papierowej.

 

W przypadku świadczeniodawców, którzy nie dokonają ww. czynności, nie będzie możliwości utworzenia elektronicznej wersji umowy, a co za tym idzie możliwości dokonywania rozliczeń za zrealizowane świadczenia ze Świętokrzyskim OW NFZ

w 2019 roku

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności