logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

29-06-2018

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 29.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 13.07.2018 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą  na obszar: województwo świętokrzyskie, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.08.2018r. do 30.06.2023 r. (okres finansowania 01.08.2018 r. – 31.12.2018 r.).

Cena oczekiwana: - 53,74 zł

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 138, 36 46 246

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności