logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat NFZ w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie LEK numeru REGON świadczeniodawcy

29-01-2019

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie prawidłowego sprawozdania w komunikacie LEK,
danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON)
u którego wystawiono receptę refundowaną

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w szczególności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy który ma podpisaną umowę z Funduszem, jak i podwykonawcy, który udzielił świadczenia zdrowotnego. Możliwe jest także wykazanie obu numerów identyfikacyjnych REGON jednocześnie (np. w nagłówku recepty). Realizacja wystawionych w ten sposób recept nie będzie kwestionowana.

W związku z powyższym dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie: miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ-wartości „R” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca-numer REGON świadczeniodawcy lub numer REGON podwykonawcy.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności