logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych

06-07-2018

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie TK i MR

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 06.07.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 20.07.2018 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach i obszarach wskazanych poniżej:

 1. BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) – POWIAT STASZOWSKI 2612
 2. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) – POWIAT KIELECKI 2604
 3. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) – POWIAT OSTROWIECKI 2607
 4. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) – POWIAT SKARŻYSKI 2610
 5. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) – POWIAT KIELCE 2661
 6. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) – GRUPĘ POWIATÓW KAZIMIERSKI 2603,PIŃCZOWSKI 2608

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 16.08.2018r. do 30.06.2023 r. (okres finansowania 16.08.2018 r. – 31.12.2018 r.).

Cena oczekiwana:

 1,00 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

 • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
 • na stronie internetowej:
  http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 138, 36 46 145

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności