logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

16-04-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.04.2018 r. roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dn. 21.05.2018 r. w zakresach:

  1. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ, w tym:
    LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  2. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ, w tym:
    LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ

na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Ceny oczekiwane za punkt w postępowaniach wynoszą:

1,00 zł - PROGRAM LEKOWY
1,00 zł - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 21.05.2018 r. – 30.06.2021 r.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postepowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności