logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie przekazywania przez Świadczeniodawców do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

03-08-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628) warunkiem otrzymania przez Świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r., jest przekazanie do Świętokrzyskiego OW NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy informacji dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

Powyższe informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek i położnych Świadczeniodawca sporządza według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Ponadto Świętokrzyski OW NFZ przypomina, iż nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust 1 ww. rozporządzenia, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie danych przekazanych przez portal świadczeniodawcy zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej trwają prace legislacyjne w przedmiocie zmiany w/w rozporządzenia stanowiącego podstawę wypłaty dodatkowych środków. W przypadku wejścia w życie stosownej nowelizacji przepisów, Świętokrzyski OW NFZ odrębnym komunikatem poinformuje świadczeniodawców o konieczności przedstawienia właściwych danych.  

 

Kontakt:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (41) 36-46-245, 246

Dział Obsługi Umów:

AOS - (41) 36-46-114, REH - (41) 36-46-139

SOK, SPO, PSY, OPH - (41) 36-46-134

STM, PRO - (41) 36-46-110, POZ AWZ - (41) 36-46-109

SZP - (41) 36-46-131

Źródło: Dział Obsługi Umów
Wszystkie aktualności