logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zawierania umów w zakresach opieki koordynowanej

06-12-2017

ZAWIERANIE UMÓW NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE
W RODZAJU
SOK, W ZAKRESACH OPIEKI KOORDYNOWANEJ
(KOC II/III, DOK, KO-CZR)

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów na okres od dnia 01.01.2018 r. na czas nie dłuższy niż do 30.06.2021 r. w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane

w zakresach:

  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki preinatalnej (KOC II/III),
  • dziecięca opieka koordynowana (DOK),
  • koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

W dniu 05.12.2017 r. w Publikatorze informacji o postępowaniach zostały udostępnione zapytania dotyczące tworzenia wniosków ofertowych o zawarcie przedmiotowych umów.

Oddział przypomina, że wnioski o zawarcie przedmiotowych umów mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego, nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca. Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów z terminem obowiązywania od 01.01.2018 r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.12.2017 roku.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: 41 36 46 245

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego
Wszystkie aktualności