logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w związku z przekazaną informacją dot. sprawozdanej przez Świadczeniodawców liczby etatów pielęgniarek i położnych

19-04-2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż dokonał weryfikacji otrzymanych od Świadczeniodawców wniosków dotyczących deklarowanej liczby etatów pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej sporządzonych według stanu na dzień 01 stycznia 2019 r., (zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

W związku z powyższym na portalu SZOl, zostały umieszczone komunikaty wzywające Świadczeniodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej kwestii.

Prosimy o pilne zapoznanie się z ich treścią.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności