logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Nowość: POZ PLUS

07-11-2018

ŚwOWNFZ informuje, że od dnia 1 listopada 2018:

CENTERMED KIELCE SPÓŁKA Z O. O.

KIELCE

UL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 17A

realizuje pilotaż POZ PLUS, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS”.

Jest to nowy zestaw świadczeń zdrowotnych w POZ, dotyczących opieki zarówno nad zdrowymi jaki przewlekle chorymi pacjentami.

POZ PLUS ma na celu wzrost poziomu satysfakcji pacjentów z realizowanych usług zdrowotnych w POZ poprzez m.in.:

-  Bezpłatny dostęp do badań bilansowych tj. wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach profilaktyki chorób przewlekłych, skierowanych do osób objętych opieką świadczeniodawcy w zakresie POZ PLUS, wykonywanych raz na pięć lat, w pięcioletnich grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia (minimalny odstęp czasu pomiędzy badaniami bilansowymi z danych przedziałów wiekowych to 3 lata).

-  Bezpłatny program zarządzania chorobą. Do objęcia programem zarządzania chorobą kwalifikują się pacjenci w wieku powyżej 18 r. ż. z podejrzeniem lub rozpoznaną chorobą w następujących grupach rozpoznań:

1) diabetologia - Cukrzyca typu II;

 2) kardiologia:

     a) nadciśnienie tętnicze samoistne,

     b) przewlekła choroba wieńcowa,

     c) przewlekła niewydolność serca,

     d) utrwalone migotanie przedsionków;

 3) pulmonologia:

     a) astma oskrzelowa,

     b) POCHP;

 4) endokrynologia:

     a) niedoczynność tarczycy,

     b) wole miąższowe i guzowate tarczycy;

 5) reumatologia i neurologia:

     a) choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych,

     b) zespoły bólowe kręgosłupa.

-   stały kontakt z Koordynatorem, zapewniającym kontakt między zespołem POZ, a pacjentem.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności