logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 15/ZP/2008

19.12.2008
Komunikat dotyczący zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie nr 11/ZP/2008

17.12.2008
Pytania i odpowiedzi zadane do postępowania.

Postępowanie nr 15/ZP/2008

17.12.2008
Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Postępowanie nr 16/ZP/2008

17.12.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę bonów towarowych na potrzeby Świętokrzyskiego OddziałuWojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 15/ZP/2008

16.12.2008
Pytania i odpowiedzi zadane do postępowania.

Postępowanie nr 12/ZP/2008

15.12.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację iuruchomienie programu komputerowego System Obiegu Dokumentów napotrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego FunduszuZdrowia w Kielcach.
1    15  16  17  18  19  20  21  22  23    24