logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 6/ZP/2014

25.09.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na uzupełnienie systemu klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Postępowanie nr 4/ZP/2014

24.06.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę macierzy HP EVA 6550 na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach

Postępowanie nr 5/ZP/2014

17.06.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 2/ZP/2014

13.05.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 3/ZP/2014

28.04.2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 1/ZP/2014

04.04.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    24