logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 6/ZP/2013

18.11.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę kwalifikowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Postępowanie nr 5/ZP/2013

21.08.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 4/ZP/2013

30.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i konfigurację serwera IBM na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 3/ZP/2013

11.07.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 1/ZP/2013

24.05.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Postępowanie nr 2/ZP/2013

16.05.2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych z monitorem, stacji roboczych oraz komputera przenośnego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    24