logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 13/ZP/2008

21-11-2008

Zawiadomienie o wniesieniu protestu


Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21.11.2008 r. został wniesiony do Zamawiającego protest firmy Bonus Systems Polska S.A. ul. Żupnicza 17 02-156 Warszawa, dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych.
Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności