logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 14/ZP/2008

22-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 14/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Pakiet I

  a) Oferta Nr 1Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B,
        25-413 Kielce;

   b) Oferta Nr 2ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce;
  
   c) Oferta Nr 3ARSO Serwis Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Domańskiego 7/1, 71-312 Szczecin. 

Pakiet II


   a) Oferta Nr 2 - ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w Pakiecie I i II.
Za najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie I i II uznano OFERTĘ Nr 2 tj.: ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy, ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce.
Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta w Pakiet I i II uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cena
Pakiet I

Liczba punktów w kryterium: cena
Pakiet II

 1 95,58 -
 2 100 100
 3 87,67 -

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności