logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 15/ZP/2008

17-12-2008

Zawiadomienie o wniesieniu protestu


Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.12.2008 r. został wniesiony do Zamawiającego protest firmy Zakłady Usługowe EZT sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce, dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę mienia na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności