logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 17/ZP/2008

23-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 17/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę mebli biurowych wraz z montażem i aranżacją wnętrza, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

          a) Oferta Nr 1STARPOL BIUROSERWIS sp. z o.o., ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy;

          b) Oferta Nr 2PHU CELTIC, ul. Wesoła 33, 25-353 Kielce;

          c) Oferta Nr 3„SANDEX” Meble Grzegorz Gruszczyński, Pl. 2 Czerwca 12, 26-060 Chęciny.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 – STARPOL BIUROSERWIS sp. z o.o., ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy.

Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 80% - cena i 20% - aranżacja, niniejsza oferta uzyskała 80 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryteriach cena i aranżacja, przedstawia się następująco:

Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cena - 80%
Liczba punktów w kryterium: aranżacja - 20%
Razem
 1 80 0 80
 2 74,54 0 74,54
 3 59,20 20 79,20

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności