logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 2/ZP/2008

15-05-2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Nr postępowania 2/ZP/2008

            Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji poddasza i wbudowaniu dźwigu osobowego w budynku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 9. 

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności