logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 3/ZP/2009

17-06-2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 3/ZP/2009

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na usługę ponownego kwalifikowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 • Pakiet Nr I
  Oferta Nr 2 – Prywatny Gabinet Lekarski,
  lek. med. Artur Łukomski
  ,
  ul. K. Jamroz 1, 28-100 Busko- Zdrój

 • Pakiet Nr II
  Oferta Nr 1 – Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
  dr n. med. Marek Ludwik Grabowski   

  ul. Kochmańskiego 13, 42-200 Częstochowa.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w Pakietach Nr I i II.
Za najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie Nr I uznano OFERTĘ Nr 2 tj.:

Prywatny Gabinet Lekarski, lek. med. Artur Łukomski, ul. K. Jamroz 1, 28-100 Busko- Zdrój.

Za najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie Nr II uznano OFERTĘ Nr 1 tj.:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska, dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, ul. Kochmańskiego, 42-200 Częstochowa.

Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsze oferty w Pakietach Nr I i II uzyskały 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Ceny jakie przedstawili Wykonawcy mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty
 Liczba punktów w kryterium: cena
Pakiet Nr I

 Liczba punktów w kryterium: cena
Pakiet Nr II

           1
           -
           100
           2
           100
           -

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności