logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 3/ZP/2009

28-05-2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Nr postępowania 3/ZP/2009

            Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na ponownym kwalifikowaniu wniosków na leczenie uzdrowiskowe pacjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego w 2009 roku na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004r. Dz. U. Nr. 274, poz. 2742 z późn. zm.

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności