logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 5/ZP/2008

12-08-2008

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania nr: 5/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) informuje, że unieważnia postępowanie na dostawę wraz z montażem biblioteki taśmowej i aktywację pamięci operacyjnej w ramach rozbudowy serwera iS 570 nr ser. S658B780.
W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności