logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 5/ZP/2008

14-07-2008
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania 5/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem biblioteki taśmowej i aktywację pamięci operacyjnej w ramach rozbudowy serwera iS 570 nr ser. S658B780 na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności