logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 6/ZP/2008

08-08-2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Nr postępowania 6/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz demontaż klimatyzatorów typu „Panda Clima”

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności