logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 7/ZP/2008

16-09-2008

Przedłużenie terminu składania ofert


W związku z wniesionym protestem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach (postępowanie nr 7/ZP/2008), działając na podstawie art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i wyznacza nowy termin na dzień 19 września 2008 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2008 r. o godz. 10:30.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności