logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 7/ZP/2008

16-09-2008

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia protestu


W związku z wniesionym protestem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach (postępowanie nr 7/ZP/2008), działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności