logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 8/ZP/2008

01-09-2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych


Nr postępowania 8/ZP/2008

            Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego FunduszuZdrowia z siedzibą w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony nadostawę 1 samochodu osobowego 5 miejscowego i 1 samochodu osobowego 9miejscowego na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału WojewódzkiegoNarodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach. 

Przeniesiono do archiwum 2010-03-30

Wydział Organizacyjny
Wszystkie aktualności