logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 9/ZP/2008

23-09-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 9/ZP/2008

     Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) informuje, że w postępowaniu na dostawę wraz z montażem biblioteki taśmowej i aktywację pamięci operacyjnej w ramach rozbudowy serwera iS 570 nr ser. S658B780, ofertę złożył następujący Wykonawca:

Oferta Nr 1
Konsorcjum firm:
DRQ S.A. (Lider konsorcjum), ul. Podwale 3, 31-118 Kraków,
ABG S.A. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;

     Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
     Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 tj.: Konsorcjum firm: DRQ S.A. (Lider konsorcjum), ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, ABG S.A. al. Jerozolimskie 123a,
02-017 Warszawa.
     Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
     Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cena
Razem
 1 100100

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności