logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.7.2015

01-12-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 

Znak postępowania: WAG.261.1.7.2015

Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych

Wszystkie aktualności