logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) zamieszczamy informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej.
Najaktualniejsze informacje stanowią te dane, które zawierają „datę aktualizacji” na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący.

Opis działania serwisu.

Serwis umożliwia wyszukiwanie średniego przewidywanego czasu oczekiwania, pierwszego wolnego terminu i liczby osób oczekujących na procedurę medyczną, program lekowy lub na przyjęcie do określonej komórki organizacyjnej (poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego) u poszczególnych świadczeniodawców na terenie wybranego województwa. Informacje dotyczące list oczekujących pochodzą od świadczeniodawców i są prezentowane w podziale na dwie kategorie medyczne "przypadek pilny" i "przypadek stabilny". W celu wyszukania powyższych informacji należy obligatoryjnie wypełnić co najmniej jedno z pól: "Świadczenie", "Świadczeniodawca", "Miejscowość". Wyniki wyszukiwania sortowane są po średnim przewidywanym czasie oczekiwania, określonym dla kategorii medycznej "przypadek stabilny", od najkrótszego do najdłuższego. Jeśli świadczeniodawca nie przekazał do NFZ w ciągu ostatnich trzech miesięcy określonych dla danej kategorii medycznej informacji o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania, w serwisie wyświetli się komunikat "brak danych".

Przykładowe wyszukiwanie:

W polu o nazwie "Świadczenie" wpisujemy ciąg dowolnych znaków. Wyszukiwanie to zwróci w wyniku wszystkie świadczenia zawierające ten ciąg znaków np. wpisanie fragmentu "okul" spowoduje wyszukanie informacji o liczbie oczekujących i średnim przewidywanym czasie oczekiwania do poradni i oddziałów okulistycznych.

Po wyszukaniu informacji o liczbie osób oczekujących i średnim przewidywanym czasie oczekiwania na przyjęcie do komórki organizacyjnej, istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do okna prezentującego informacje o oczekujących na realizowane w wybranej komórce organizacyjnej procedury medyczne oraz programy terapeutyczne. W tym celu należy nacisnąć przycisk dodatkowe informacje (Dodatkowe informacje), umieszczony w ostatniej kolumnie tabeli.

Zalecane jest jednak korzystanie z przycisku "Wybierz świadczenie" w celu wybrania świadczenia z listy.

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne