logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), Świętokrzyski OW NFZ publikuje na stronie internetowej informacje z prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców list oczekujących, które prezentowane są w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Przed skorzystaniem z ww. Informatora prosimy o zapoznanie się z treścią pomocy, która zawarta jest pod znakiem „?” .

Należy mieć na względzie, że na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, umieszczane są jedynie osoby, które po raz pierwszy rejestrują się u danego świadczeniodawcy (tzw. wpisy pierwszorazowe) z daną jednostką chorobową. Świadczeniobiorców, którzy kontynuują leczenie u danego świadczeniodawcy, nie umieszcza się na liście osób oczekujących.

W przypadku, gdy pacjent jest objęty leczeniem specjalistycznym, termin kolejnej wizyty kontrolnej, wynikającej z toku leczenia, powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. Pozwala to na zachowanie ciągłości opieki medycznej.

W przypadku stwierdzenia, że dane dotyczące pierwszego wolnego terminu budzą wątpliwości, świadczeniobiorca może zgłosić nieprawidłowość do Funduszu, poprzez naciśnięcie przycisku „!”. Korzystając z instrukcji załączonej do tej funkcjonalności, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go do Funduszu (wyłącznie elektronicznie).

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne