logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Programy profilaktyczne

W ramach programów profilaktycznych, realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2016 roku, osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań. Dzięki temu chorobę można wykryć chorobę już wtedy, gdy jeszcze nie daje żadnych odczuwalnych objawów. Można ją wówczas wyleczyć stosunkowo łatwo i szybko.

Bezpłatnie badania można wykonać w tych zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały umowę z NFZ na udział w programie. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką i ustalić dogodny termin wizyty.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że programy adresowane są do określonych grup wiekowych. Jednak osoby, które nie mieszczą się w podanych grupach wiekowych, również mają prawo do bezpłatnych badań w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Muszą jednak skierowanie na takie badania uzyskać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty.

Lista placówek realizujących świadczenia w województwie świętokrzyskim

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program profilaktyki gruźlicy

Program badań prenatalnych

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)