logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Protesty i odwołania

Informacje dotyczące wniesionych protestów i odwołań dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod linkiem http://www.nfz-kielce.pl/ap-pubpst/index.html

2014-07-24

Decyzja Dyrektora Oddziału nr 8/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez podmiot leczniczy pod nazwą: "Twoje Zdrowie" Lekarze Specjaliści Sp. z o.o., ul. Kościuszki 59/7, 40-047 Katowice od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 13-14-000051/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo- leczniczym, na terenie powiatów opatowskiego, ostrowieckiego.

2014-07-18 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 7/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez ZPH i Usługi Medyczne "Trans-Kit" Grzegorz Walczak ul. Drogowców 2, 28-200 Staszów od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 13-14-000070/OPH/15/1/15.2181.027.04/01 na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci na terenie województwa świętokrzyskiego.
2014-07-16 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 7/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 13-14-000102/AOS/02/3/02.078.02/01 na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na terenie województwa świętokrzyskiego.
2014-06-27 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 6/ODW/2014 umarzająca postępowanie wszczęte na skutek odwołania wniesionego przez Jesienne Liście Jolanta Tombarkiewicz Spółka Jawna, ul. Korczyńska 10/72, 02-934 Warszawa od rozstrzygnięcia postępowania nr 13-14-000049/SPO/14/1/14.5160.026.04/1 w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/ opiekuńczo- leczniczym na obszarze powiatów skarżyskiego i starachowickiego.
2014-06-26 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 5/ODW/2014 umarzająca postępowanie wszczęte na skutek odwołania wniesionego przez NZOZ "Południowa " Sp. z o.o. ul. Południowa 1 26-200 Końskie od rozstrzygnięcia postępowania nr 13-14-000060/OPH/15/01/15.2180.027.04/1 w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym na obszarze powiatu koneckiego.
2014-06-13 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 4/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania podmiotu Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. ul. Kościuszki 59/7, 40-047 Katowice od rozstrzygnięcia postępowania nr 13-14-000087/SZP/03/01/03.4060.030.02/1 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: geriatria- hospitalizacja na terenie województwo świętokrzyskiego.
2014-06-13 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 3/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania podmiotu Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. ul. Kościuszki 59/7, 40-047 Katowice od rozstrzygnięcia postępowania nr 13-14-000088/SZP/03/01/03.4570.030.02/1 w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: neurochirurgia- hospitalizacja na terenie województwo świętokrzyskiego.
2014-05-16 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 2/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania "ASMEDIC" Sp. z o.o. ul. Kamienna 23, 26-085 Miedziana Góra od rozstrzygnięcia postępowania nr 13-14-000034/POZ/0112/01.0000.155.16/1 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób – ryczałt miesięczny na terenie gmin Bieliny, Daleszyce, Górno, Masłów
2014-05-16 Decyzja Dyrektora Oddziału nr 1/ODW/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Pana Marcina Stróżyka NZOZ Transmed ul. Mokra 55, 25-707 Kielce od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 13-13-000111/POZ/0112/01.0000.155.16/1 na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej