logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Kontakt

Drukuj

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9

REGON: 015817985-00040
NIP: 657-260-65-57
Czas pracy oddziału: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 – 16.00
telefon centrali: 41 36 46 100
fax.: 41 34 30 490
e-mail:

,

Złożenie wniosku do Świętokrzyskiego OW NFZ w portalu ePUAP można zrealizować w następujący sposób:

  • zalogować się na platformie ePUAP - https://epuap.gov.pl/
  • w katalogu spraw wybrać „Inne sprawy urzędowe” i wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”.

Alternatywnie dla osób korzystających z programów zewnętrznych adres skrytki: /l908h7nds3/SkrytkaESP

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590
(pod tym numerem można uzyskać informacje dotyczące zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Pacjentów jak i ochrony ich praw)

Dyrektor Oddziału lub upoważniony przez niego Zastępca
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godzinach 15.30-16.30
po uprzednim uzgodnieniu terminu
tel. 41 36 46 100

Kancelaria Ogólna
Budynek główny, pokój nr 10
telefon: 41 364 62 74
faks: 41 343 04 90


Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu
ul. Adama Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego)
27-600 Sandomierz
telefon: 663 431 571
Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek – piątek: w godzinach: 7.30-15.30

W dniu 28.06.2019 r. i 01.07.2019 r. POU w Sandomierzu będzie nieczynny.

 

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim
os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
telefon stacjonarny: 41 247 67 53
telefon komórkowy:  725 900 907

Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek – piątek: w godzinach: 8.00-16.00. POU nie załatwia spraw kierowanych drogą pocztową. Korespondencję należy kierować na adres siedziby Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach.

 

Rzecznik prasowy: 41 36 46 286

e-mail:

Pozostałe wydziały

Sekcja Skarg i Wniosków (budynek seminarium, pokój nr 2): 41 36 46 106

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

Dział Obsługi Świadczeniobiorców (zajmujący się sprawami pacjentów w zakresie wyjaśniania niezgodności danych związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego):  41 36 46 218

Budynek seminarium, pokój nr 11 lub pokój nr 10.
Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek: w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek:
w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Dział Uprawnień i Ewidencji Świadczeniobiorców (zajmujący się sprawami w zakresie objęcia ubezpieczeniem, ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych i zawieraniem umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego): 41 36 46 140, budynek seminarium, pokój nr 1 lub pokój nr 8.
Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek – piątek: w godzinach 8.00 – 16.00
 

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego (budynek główny, pokój nr 23): 41 36 46 241, 41 36 46 242 (w godz. 8.00-12.00)
Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek: w godzinach 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: w godzinach 8.00 – 14.00.

 

Wydział Gospodarki Lekami (potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne): 41 36 46 237, 41 36 46 168, 41 36 46 130,  budynek główny, pokój nr 9

Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek  w godzinach 8.00-17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej (budynek seminarium, pokój numer 4): 41 36 46 215, 41 36 46 222

Przyjęcia osób ubezpieczonych: poniedziałek: w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek: w godzinach 8.00 – 15.00

Przesyłanie wniosków o wydanie EKUZ i innych zapytań kierowanych do Wydziału:

 

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Zieliński
telefon:  41 364 62 63
e-mail: IOD@nfz-kielce.pl