logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Nasz Oddział

Drukuj

Rada Oddziału

Skład Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Na mocy zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniami nr: 54/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., 17/2019 z 7 lutego 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski powołał Radę Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w następującym składzie:

Pan Grzegorz Dudała – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

Pan Marek Gos – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

Pan Bartłomiej Dorywalski – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

Pani Zdzisława Gątkiewicz - Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

Pan Tomasz Kowalski – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego,

Pan Andrzej Matysek – Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego,

Pan Jacek Majchrzak – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

Pan Janusz Michalski – Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców,

Pan Paweł Dzierżak – Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

 

Na posiedzeniu Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 30 maja 2017 roku wybrano:

Pana Marka Gosa – na Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ