logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Nasz Oddział

Drukuj

Rada Oddziału

Skład Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Na mocy zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniami nr: 54/2018 z 26 czerwca 2018 r., 17/2019 z 7 lutego 2019 r., 50/2019 z 11 kwietnia 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski powołał Radę Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w następującym składzie:
Pani Agnieszka Kupis – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Pani Marzanna Moćko – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Bartłomiej Dorywalski – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Pani Zdzisława Gątkiewicz - Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Pan Tomasz Kowalski – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Andrzej Matysek – Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Jacek Majchrzak – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Pan Janusz Michalski – Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców,
Pan Paweł Dzierżak – Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.”

Na posiedzeniu Rady w dniu 19 lutego 2019 roku i 6 czerwca 2019 roku Rada Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wybrała:

Pana Bartłomieja Dorywalskiego na Przewodniczącego Rady,
Panią Agnieszkę Kupis na Wiceprzewodniczacą Rady,
Panią Zdzisławę Gątkiewicz na Sekretarza Rady.