logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Nasz Oddział

Drukuj

Rada Oddziału

Skład Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Na mocy zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniem nr 54/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Wojewoda Świętokrzyski powołał Radę Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w następującym składzie:
Pan Grzegorz Dudała – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Pan Marek Gos – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Pani Elżbieta Śreniawska – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
Pani Zdzisława Gątkiewicz - Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
Pan Tomasz Kowalski – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
Pan Andrzej Matysek – Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego
Pani Renata Zasada-Wójcik - Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
Pan Janusz Michalski – Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców
Pan Dariusz Augustyniak – Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
 
 
Na posiedzeniu Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 30 maja 2017 roku wybrano:
 
Pana Marka Gosa – na Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Pana Dariusza Augustyniaka – na Wiceprzewodniczącego Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Panią Renatę Zasadę – Wójcik – na Sekretarza Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Zapytania, uwagi i wszelkie sygnały do Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ” można wrzucać do specjalnej skrzynki umieszczonej w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Kielce, ul. Jana Pawła II 9) - obok recepcji.