logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Zgłosiłeś swoje dziecko do ubezpieczenia?

02.04.2015
Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców.

Komunikat dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się dotyczący zasad komunikowania się

03.03.2015
Komunikat dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się dotyczący zasad komunikowania się ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych

09.02.2015
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych poza granicami państwa jest Pani Monika Wryk.

Zgłaszanie zmian w załączniku do umowy – „Wykaz podwykonawców”

29.12.2014
Zgłaszanie zmian w załączniku do umowy – „Wykaz podwykonawców” (z wyłączeniem świadczeń w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi)
1    22  23  24  25  26  27  28  29  30