logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców

09-08-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że najbliższy poniedziałek, 14 sierpnia jest dla pracowników ŚwOW NFZ dniem wolnym od pracy. Jednak w siedzibie w Kielcach (ul. Jana Pawła II 9), w godzinach 8.00-16.00 czynne będą wydziały i sekcje obsługujące pacjentów:

 • Wydział Współpracy Międzynarodowej
 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
 • Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
 • Wydział Spraw Świadczeniobiorców (potwierdzanie ubezpieczenia, sekcja skarg i wniosków, zawieranie dobrowolnych umów na ubezpieczenie).

Dyżur będą również zapewnione w:

 • Dziale Obsługi Umów
 • Wydziale Gospodarki Lekami
 • Kancelarii Ogólnej
 • Wydziale Informatyki.

Nie pracują natomiast punkty obsługi ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu.

Za dzień 14 sierpnia Fundusz będzie pracował w sobotę, 9 września.

Podstawa prawna:

Art. 107 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz § 17 ust 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia  z dnia 8 listopada 2006 roku  (ze zm.).

Wszystkie aktualności