logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

11-08-2017

Obowiązek bieżącej telefonicznej rejestracji świadczeniobiorców

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, iż świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia bieżącej rejestracji telefonicznej we wszystkich godzinach udzielanych świadczeń, zgodnie z harmonogramem udzielanych świadczeń. Świadczeniobiorca rejestruje się u świadczeniodawcy w celu uzyskania terminu udzielenia świadczenia. Obowiązek zapewnienia możliwości otrzymania tego terminu w przypadku konieczności oczekiwania (tj. wpisu na listę oczekujących) każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń został nałożony na świadczeniodawców na poziomie ustawy (art. 20 ust 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 j.t.) – wprowadza w §13 ust. 1 wymóg dokonywania rejestracji na bieżąco. Spełnienie tego warunku zakłada, że świadczeniodawca prowadzi tę rejestrację w godzinach pracy. Nie ma podstaw do przyjęcia, że świadczeniodawca w sposób dowolny ogranicza możliwość realizowania tego prawa tylko do wybranej przez siebie formy.

Wszystkie aktualności