logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

11-08-2017

Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych:

 

Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015,poz.1628), od 01.08.2017 roku możliwe jest przekazywanie informacji dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych. Ww. wnioski należy przekazać za pośrednictwem portalu SZOI (Umowy - Wzrost wynagrodzeń) do dnia 14 sierpnia 2017 roku (dane obejmują wyłącznie liczbę etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 01 sierpnia 2017 roku.).

Po przekazaniu ww. informacji nastąpi zmiana statusu pozycji na „przekazany”.

Jednocześnie informujemy, że wskazany w w/w rozporządzeniu termin na przekazanie wniosków jest terminem ostatecznym i wnioski złożone po 14 sierpnia 2017 roku nie będą przyjmowane. Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, „nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w ust 1, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Powyższe nie dotyczy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-246, Dział Kontraktowania Świadczeń –  Sekcja ds. Lecznictwa Podstawowego.

Wszystkie aktualności